Huisbezoeken

Bent u in de onmogelijkheid om langs te komen in de praktijk dan kan een huisbezoek telefonisch aangevraagd worden op 011 98 87 87.

Gelieve met volgende punten rekening te houden

Huisbezoeken worden voorbehouden voor patiënten die in de onmogelijkheid zijn zich naar de praktijk te verplaatsen om medische redenen

Huisbezoeken dienen voor 11u worden aangevraagd

Huisbezoeken gebeuren tussen 13u en 17u